Artikler

  

FIP

Links

Smitte, men ikke altid FIP

FIP er en uforudsigelig sygdom, som ændrer sig i kroppen på den enkelte kat.

Det kan ikke måles, hvem der vil udvikle FIP og hvem der ikke vil. En kat kan altså ikke smitte en anden kat med FIP i udbrud, men kun smitte med den virus som MÅSKE udvikler sig til FIP. Udviklingen af selve FIP sygdommen foregår inde i kroppen hos katten med det svageste immunsystem. Mens den kuldsøster/bror, der har et sundere immunsystem ikke udvikler FIP, selvom de begge har levet under de samme forhold gennem hele opvæksten.

Frit løbende katte eller katte som kommer i kontakt med andre katte i f.eks. katterier og internater, kan smittes med en ”mild” og meget udbredt virus, som vi kalder ”Felin Enterisk Corona Virus”. Den smittede kat vil i en periode selv udskille  ”Felin Enterisk Corona Virus”, især gennem afføringen. I 99 % af tilfældene har virusinfektionen et relativt harmløst forløb, typisk med 1-2 ugers diarre og måske lettere almen påvirkning. Derefter stopper infektionerne i langt de fleste tilfælde, og katten virker sund og rask resten af sit liv.

Udvikling af ”våd” og ”tør” FIP

I få tilfælde persisterer virus infektionen i katten.

Hvis kattens immunsystem er svagt enten på grund af anden sygdom, voldsom stress eller en genetisk prædispositoin, ændrer virus sig i kroppen på den enkelte kat, så den påvirker kattens immunsystem til at lave en reaktion. Dette kan ske lang tid efter katten blev smittet første gang

Afhængig af hvor i kroppen, den immunologiske reaktion primært sætter sig, kan katten udvikle forskellige symptomer.

En af de almindeligste reaktioner kaldes ”våd FIP”. Katten danner store mængder tyk gul væske inde i bughulen, derved det vommede udseende og navnet FIP (som betyder smitsom bughulebetændelse). Men nogle katte udvikler væske andre steder, f.eks. i brysthulen, i så fald er katten ikke vommet, men har vejrtrækningsproblemer!

Vi ser også reaktioner, som vi kalder ”tør FIP”. I de tilfælde er der ikke væske udsivning i kropshuler. Men derimod depoter af immunologiske celler, som giver forskellige symptomer, f.eks. leversygdom og gulsot hvis reaktionen sidder i leveren, eller øjensygdom, hvis reaktionen sidder i øjet eller neurologiske symptomer, hvis reaktionerne sidder i nervesystemet.

Diagnosen FIP kan ikke stilles ud fra symptomerne alene !

Derfor tager din dyrlæge forskellige blodprøver og undersøger bughule væsken. Vi kan ved en antistof måling påvise, om katten har været udsat for Felin Enterisk Corona Virus på et tidspunkt. Men det er der rigtig mange katte der har, og det er ikke ensbetydende med de har FIP!

Vi har desværre ingen enkelt test som er 100 % sikker.

Metoden til at stille diagnosen FIP er en sammenkobling af forskellige symptomer (nedstemthed, nedsat appetit, væske i bughule, gulsot, væske i brysthule, forandringer i øjne eller i nervesystem osv.) og testresultater (celler i bug/brysthule væske, lav blodprocent, højt globulin indhold og evt. højt antistofniveau/stigning mod corona virus).

FIP er en fatal sygdom

Hvis din kat virkelig er syg af FIP, er der desværre ikke noget, vi kan gøre. Men du kan selvfølgelig håbe på, at prøveresultaterne viser, at katten ikke har FIP. Vi har ofte haft mistanke om en FIP infektion hos killing med opsvulmet mave, men hos en del katte, viser det sig ikke at være tilfældet. Så må man finde en anden årsag til den opsvulmede mave.

Hvis katten virker frisk, er det meget vigtigt, at du får den undersøgt grundigt, inden du vælger en aflivning. Men hvis du og dyrlægen er relativ sikre på diagnosen, og hvis katten samtidig har det skidt, synes jeg du skal vælge en aflivning for kattens skyld.

Hvis du overtager en kat, og den ikke kommer i kontakt med andre katte hos dig, så er der ingen tvivl om, at den er smittet med virus hos opdrætteren/internatet/sælgeren.

I så fald, bør du få en ny killing eller pengene tilbage, hvis din kat ender med at have FIP i udbrud og bliver aflivet.

Ny kat i hjemmet?

Selvom man har mistet en kat på grund af FIP, kan man sagtens få en ny kat i hjemmet.Før du vil hente en ny killing, er det vigtigt at du fjerner alle ”rester” af afføring fra den syge kat og gør grundigt rent. Så burde der ikke være risiko for at den nye kat bliver smittet hos dig

Man skal tænke på at virus smitter med afføring!

Derfor anbefales, at man fjerner afføring fra bakken straks og skifter grus så ofte som muligt. Det ser ud til at kraftig klumpende grus har en indkapslende effekt på virus, så smitten fra kat til kat via kattebakken bliver mindre.

For at holde smittepres og stressniveau nede, kan det være en fordel at dele kattene op i små familie grupper, hvis man har mange katte sammen eller mange FIP tilfælde i et enkelt katteri.

Da stress eller anden sygdom er en medvirkende faktor for udviklingen af FIP hos den enkelte kat, skal man forsøge at holde killingen sund og rask og give den et stabilt, roligt liv.

 

  Klinikken                                                                                                                                         Kontakt  

FIP er en forkortelse for sygdommen ”Felin Infektiøs Peritonitis”.

FIP induceres af en virus sygdom(Felin coronavirus i sammenspil med den enkelte kats immunsystem. Principielt kan FIP ramme alle katte, både racekatte og huskatte, og katte fra store opdræt og killinger fra det man kalder ”stue opdræt”. Generelt er der dog en tendens til at sygdommen især rammer unge katte (yngre end 2-3 år). Den rammer i højere grad katte, som har været i kontakt med killinger/ungdyr.

Vi ser også en familiær/genetisk prædisposition, dvs. at bestemte kattefamilier har større tendens til at udvikle FIP.

Derudover ser det ud til, at stress kan være en  medvirkende faktor til at den enkelte kat udvikler FIP. Katte som udsættes for meget stress, såsom anden sygdom, rejse, udstilling, nyt hjem, kontakt med mange andre katte osv., har større risiko for at udvikle FIP, end katte der lever et stille liv.

FIP

Hvis opdrætteren/sælgeren gør en stor indsats for, at holde kattene i små grupper og effektivt renser ud i bakkerne, så ville jeg ikke være bange for at få en ny kat fra samme sted. Men hvis du er utryg ved det hygiejniske niveau, skal du finde en anden sælger/opdrætter.

Pia Bisgaard, dyrlæge